ASP løsning, virtuelle servere, Citrix, Office 365, nettsky er noen av navnene på IT tjenester som går under betegnelsen skytjenester. Fellesnevneren er at alle tjenestene er levert via internett. Det innebærer at programmer og dokumenter ligger på eksterne servere - i skyen. Dette erstatter lokal maskinvare.

 

HVA ER SKYTJENESTER

Enkelt forklart er skytjenester programmer, dokumenter og filer som lagres ved hjelp av internett, eller servere som driftes og vedlikeholdes hos andre enn deg selv. Det betyr at du har tilgang til alle disse programmene, dokumentene og filene ved å være koblet til internett – men det oppleves som om alt ligger lagret lokalt på din PC. 

Skytjenester kalles også for ASP (Application Service Provider). Den viktigste forskjellen mellom skytjenester og tradisjonell tjenesteutsetting er at du som kunde kun betaler for den kapasiteten du faktisk bruker.  

Dette er fordi de eksterne serverparkene som er tilknyttet internett er laget for dynamisk skalering, noe som gjør at datakraften kan tilpasses ulike kapasitetsbehov. 

Selve målet med skytjenester er å tilby skalerbare, sikre og kostnadseffektive IT-tjenester. Du bruker mest sannsynlig allerede en form for skytjeneste, enten i forbindelse med jobb eller privat, som eksempelvis e-post eller datalagring gjennom smarttelefon.

 

FORDELER MED SKYTJENESTE

Fordeler med skytjenetse er at man kan jobbe fra hvor man vil, lagre arbeidet og hente det frem igjen når som helst fra hvilken som helst enhet når det passer. Det er lett å kommunisere, dele og også jobbe med det samme dokumentet samtidig. En slipper å kjøpe inn maskinvare og programvare for å dekke det behovet som kun oppstår ved noen anledninger. Oppgaver som regnskapsføring, arkiv og bildeoppbevaring blir mye enklere med skytjeneste og bedriften kan dermed organisere sine ressurser bedre internt.