Belltech er godkjent 3 parts tjenesteleverandør i Norsk Helsenett.

Dette gjør at vi kan tilby fjernstyring og drift for alle kunder på NHN.

Vi har en stor kundemasse innen allmenn og spesialist leger, tannleger, kiropraktorer og fysioterapeuter.

Vi har lang erfaring innen disse bransjene og kjenner godt til de fleste store journalsystemene som Opus, Infodoc, Winmed, SystemX og Promed. 

Vi samarbeider tett med leverandører av utstyr til spesialister, som digitalt røntgen, medisinsk måleutsutstyr, bildeløsninger etc.

Vi kan levere og drifte det meste innen IT til din klinikk :

  • PC'er
  • Skjermer
  • Skrivere
  • Servere (lokal eller i datasenter) 
  • Backup løsninger (lokal eller Online)
  • Serviceavtale
  • Fjernstyring 

 Ta kontakt med oss for et tilbud til din klinikk.